Odwadnianie technologią igłofiltrową

Realizacja prac odwodnieniowych przy zastosowaniu technologii igłofiltrowej, wymaga odpowiedniego podejścia. Niezbędna jest także wiedza w zakresie działania tego typu instalacji, oraz pewne w tym zakresie doświadczenie. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby skutecznie i efektywnie dobrać odpowiedni zestaw igłofiltrowy do konkretnego zakresu prac odwodnieniowych. Musimy zdawać sobie bowiem sprawę z tego, iż w każdym z przypadków prowadzenia odwadniania z zastosowaniem igłofiltrów, trzeba będzie dobrać inny zestaw o innych parametrach technicznych. Jednym słowem odwadnianie technologią igłofiltrową jest stosunkowo wymagające w zakresie prawidłowego przygotowania technologii do pracy.

Czy odwadnianie technologią igłofiltrową sprawdzi się w każdych warunkach?

Oczywiście że nie. Jest to technologia dostosowana do prac w zakresie odwadniania terenów podmokłych, czy też obniżania poziomu wody gruntowej. Bardzo dobrze sprawdza się także w przypadku realizacji prac w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników oraz cieków wodnych, gdzie woda będzie napierać na grunt a jakiekolwiek prace ziemne będą automatycznie zagrożone z jej strony. W takich okolicznościach idealnym rozwiązaniem jest odwadnianie technologią igłofiltrową. Zapewnia nam ona możliwość odsysania wody z gruntu i pompowania ją na bezpieczną dla prowadzonych prac ziemnych odległość.

Oczywiście kwestią kluczową będzie tutaj prawidłowy dobór całego zestawu igłofiltrowego, który będzie spełniać wymagania związane z danym zakresem robót. Istotne są parametry takie jak wydajność zestawu, wydajność agregatu, ilość obsługiwanych igłofiltrów, czy też wysokość podnoszenia pompy. Musimy wszystkie te parametry uwzględnić i dopasować je do konkretnych warunków terenowych panujących na terenie prowadzenia robót ziemnych. W przeciwnym razie praca zestawu będzie niewystarczająco wydajna.

igłofiltry w Poznaniu

Prawidłowy montaż instalacji igłofiltrowej.

Aby zestaw igłofiltrowy mógł prawidłowo realizować odwadnianie, należy go w pierwszej kolejności prawidłowo zamontować. Oczywiście jeszcze wcześniej należy zestaw dopasować do panujących na terenie prowadzenia robót warunków terenowych.

Jeśli zaś chodzi o kwestie montażu, to przede wszystkim zwracamy uwagę na trzy elementy z których składa się instalacja igłofiltrowa:

  • Igłofiltry – czyli rury PCV o średnicy 32 lub 63 mm, które z jednej strony zakończone są perforowaną częścią roboczą. Są tą stroną wprowadzane do gruntu w odległości 0,5-1m od siebie (w zależności od intensywności napływu wody) na głębokość co najmniej pół metra większą niż głębokość prowadzonych wykopów ziemnych.
  • Kolektory ssawne – układane wzdłuż wykopu, o średnicy co najmniej 100mm. Do nich podłącza się igłofiltry poprzez odpowiednie króćce przyłączenia o danej średnicy, dopasowanej do rodzaju zastosowanych igłofiltrów.
  • Agregat pompowy – zapewniający wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Do niego podłącza się wszystkie kolektory ssawne, z uwzględnieniem tego, aby do jednego agregatu nie trafiło więcej igłofiltrów niż jest on w stanie obsłużyć.

Tak przygotowana i dobrana instalacja zapewni nam bardzo dobre i wydajne warunki odwadniania czy też obniżania poziomu wody gruntowej. Jednym słowem odwadnianie technologią igłofiltrową, wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Głównie w zakresie doboru poszczególnych elementów instalacji, aby ta mogła prawidłowo pracować przy odwadnianiu terenów podmokłych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *