ładowanie baterii trakcyjnych

Ładowanie baterii trakcyjnych.

Prawidłowe ładowanie baterii trakcyjnych, to proces wymagający pewnych nakładów finansowych. Nie jest możliwa jego realizacja bez wytyczenia odrębnego pomieszczenia akumulatorowni. Pomieszczenie to, powinno posiadać odpowiednie systemy detekcji wodoru, który to gaz, stanowi skrajne zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Może się ona zaś wydzielać z uszkodzonych w procesie ładowania baterii trakcyjnych. Warto więc wydać nieco większe pieniądze na prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni, aby cały proces ładowania baterii trakcyjnych był pod pełną kontrolą i nie stanowił większego zagrożenia dla znajdujących się na obiekcie pracowników.

Jak zadbać o bezpieczne ładowanie baterii trakcyjnych?

Tak jak już wspomnieliśmy, trzeba będzie przede wszystkim wygospodarować odrębne pomieszczenie. Niestety, w wielu zakładach, na halach produkcyjnych czy też magazynowych, proces ładowania baterii trakcyjnych, realizuje się bezpośrednio na obiekcie. Brak wydzielenia odrębnego pomieszczenia, niestety stanowi tutaj największe zagrożenie zarówno dla mienia firmy, jak i dla przebywających na obiekcie pracowników. Dlatego też, kluczową inwestycją będzie wyodrębnienie pomieszczenia akumulatorowni. Będzie w nim realizowane ładowanie baterii trakcyjnych pod pełną kontrolą, co pozwoli na osiągnięcia bezpiecznych warunków dla przebiegu tego procesu.

Wyposażenie akumulatorowni.

Jeśli już wyodrębnimy osobne pomieszczenie, kluczowe będzie jego prawidłowe przygotowanie i wyposażenie. Tak, aby minimalizować, a wręcz całkowicie neutralizować wszystkie, pojawiające się w toku ładowania zagrożenia. Przede wszystkim więc musimy zadbać o prawidłowe wykończenie pomieszczenie akumulatorowni. W tym zakresie kluczowe będzie:

  • Wyłożenie ścian i podłóg materiałem kwasoodpornym – najczęściej będzie to kwasoodporna glazura. Zapewni to zabezpieczenie przed przesiąkaniem płynów z uszkodzonych akumulatorów do fundamentów budynku, a dalej do gruntu.
  • Instalacja wodna – do pomieszczenia akumulatorowni, należy doprowadzić dopływ bieżącej wody.
  • Instalacja elektryczna – wykonana zgodnie ze wszystkim, najnowszymi standardami. Tak, aby nie powodowała ona w jakimkolwiek zakresie iskrzenia.
  • System bezpieczeństwa – czyli centrala alarmowa wraz z czujnikami wodoru w pomieszczeniu. Dzięki temu, ładowanie baterii trakcyjnych będzie w pełni zabezpieczone.

Systemy detekcji wodoru i alarmowe dla akumulatorowni.

Najważniejszym jednak rozwiązaniem w przypadku ładowania baterii trakcyjnych, będzie skuteczna detekcja wodoru w akumulatorowni. Dzięki odpowiednim czujnikom, możliwe jest stałe monitorowanie poziomu wodoru wewnątrz akumulatorowni. Jeśli zaś przekroczy on pewien poziom, uruchomić się musi natychmiastowo system alarmowy. W tym przypadku, od prostowników zostanie odcięte zasilanie, uruchomiony zostanie system ostrzegania dźwiękowego i wizualnego. Dodatkowo, uruchomiona zostanie wentylacja mechaniczna, zapewniająca maksymalną wymianę powietrza z otoczeniem.

Podsumowanie.

Wszystkie te działania, sprawiają, iż ładowanie baterii trakcyjnych staje się procesem w pełni bezpiecznym. Nie stwarzającym poważniejszego zagrożenia dla pracowników przebywających na obiekcie, czy też dla mienia firmowego. Jest to bardzo ważne, aby cały proces odbywał się w jak najbezpieczniejszych warunkach, a wszelkie zagrożenia były natychmiast wychwytywane i neutralizowane. Tylko dzięki temu, można sprawić, iż ładowanie baterii trakcyjnych nie będzie stwarzać nadmiernego zagrożenia dla mienia firmy, a przede wszystkim dla zdrowia i życia pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *