Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników

Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni upraw rolnych przekraczającej 1 ha obowiązani są posiadać obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników. Jest to wyszczególnione w odpowiedniej Ustawie. Warto nieco bliżej przyjrzeć się tym zagadnieniom, bowiem ubezpieczenia, mimo, iż obowiązkowe, są dla rolników bardzo korzystne. Przede wszystkim z tego względu, iż w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, gospodarstwo będzie zabezpieczone. Przyjrzyjmy się wobec tego nieco bliżej kwestii ubezpieczeń rolniczych.

Podstawa prawna

Jeśli chodzi o podstawę prawną regulującą obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników to jest nią:
Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.)
Więcej informacji oraz treść samej ustawy można znaleźć tutaj – https://www.cdr.gov.pl/57-aktualnoci/cdr-informuje/2133-ubezpieczenia-w-rolnictwie-2017-r
W skrócie możemy powiedzieć, iż pod obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników będzie podlegać każdy spełniający następujące warunki:

  • Osoba fizyczna prowadząca działalność rolną
  • Wielkość areału upraw rolnych powinna przekraczać 1 ha
  • Właściciel powinien w części lub w całości odprowadzać podatek rolny

Spełnienie tych warunków kwalifikuje rolnika do objęcia ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych. Warto więc zerknąć na podaną powyżej stronę aby uzyskać nieco więcej szczegółowych w tym zakresie informacji. Jak to zwykle bywa. Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Dlatego też o wiele lepiej jest poznać prawo i się do nieco stosować. Pozwoli to nam na skuteczne zabezpieczenie się na różne okoliczności i prowadzenie swojego gospodarstwa zgodnie z literą prawa.

Skąd się wzięły obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników?

Warto sobie tutaj także powiedzieć skąd wzięły się obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników. Otóż są one w pewnym sensie wynikiem pamiętnej powodzi z roku 1997, kiedy to przez kraj przelała się gigantyczna fala powodziowa. W tym czasie nie było żadnych ustaw w tym kierunku, toteż, znakomita większość gospodarstw rolnych były nie ubezpieczona. Skutkiem tego też, wielu z nich groziła likwidacja, ze względu na brak funduszy na odbudowę i pokrycie strat. Oczywiście trzeba było reagować, aby ratować sektor rolny w państwie. Należało wyjąć pieniądze z budżetu i wdrożyć odpowiednie programy, które pozwoliły uratować zdecydowaną większość zagrożonych gospodarstw. Jednocześnie rozpoczęto prace nad obowiązkiem ubezpieczeń dla rolników, aby taka sytuacja nie mogła się powtórzyć w przyszłości. Skutkiem tego powstała ustawa w 2003 roku, która obliguje większe gospodarstwa do wykupienia pakietów ubezpieczeń, aby w przypadku ewentualnej powtórki wydarzeń, nie trzeba było znów ratować gospodarstw za publiczne pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *